PLA D'ACCIÓ

Cometre un error i no corregir-lo és encara un error més greu ( Confuci)