UNITAT DIDÀCTICA 2: XARXES INFORMÀTIQUES

Introducció a les xarxes informàtiques. Continguts d'aquesta unitat didàctica.