UNITAT DIDÀCTICA 3: XARXES SENSE FILS

Aquí teniu l'enllaç al document de treball.
xarxes sense fils.
Data d'inici: 17 de gener 2011. data d'entrega: 7 febrer 2011

Ara us presento un segon document per a treballar de forma cooperativa.
La comunicació mòbil.
Data d'inici: 7 febrer 2011. Data d'entrega al bloc: 28 febrer 2011

Pauta de co-avaluació del treball sobre La comunicació mòbil