LA IMATGE DIGITAL

Tot sovint escoltem moltes veus que ens diuen que estem immersos dins "L'ERA DIGITAL". Aquest fet també afecta a les imatges que acompanyen la nostra vida qüotidiana: És per això que a partir d'ara obrim la porta que ens proporcionarà coneixements i competències per saber i saber fer, en imatges digitals.