EDICIÓ DE VÍDEO

Tal com ja havíem acordat, en aquesta unitat didàctica treballem amb vídeo. Us cal doncs, en primer lloc presentar una proposta de guió del primer treball.
Aquest treball consisteix en editar una animació a partir d'un mínim de 24 fotografies. Per fer-ho utilitzarem, bàsicament dos programes: Studio 8 i Windows Movie Maker.
Un cop tinguem el vídeo editat i avaluat, l'haureu de pujar al vostre bloc.

Bona feina i.... sorpreneu-me!!!!